Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LANGREN S.C, M. WOŻNIAK
M. WOŻNIAK
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i
usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing
bezpośredni
3) kategoria danych osobowych: dane zwykłe
4) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł, z
Internetu
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony
interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia
sprzeciwu
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X